Oskar Johansen, 1860-1942, dansk jurist og bladleder. Fra sin tidligste ungdom var Johansen knyttet til brandesianismen og den hørupske radikalisme. Han var formand for Politikens bestyrelse 1904-32 og øvede en væsentlig indflydelse på udformningen af Det Radikale Venstres Odenseprogram 1905, ligesom han i mange år fungerede som rådgiver for partiets ledende politikere.