Oscar Zariski, 24.4.1899-4.7.1986, russisk-amerikansk matematiker, født i Hviderusland, uddannet i Italien, lærer ved Johns Hopkins University fra 1927, professor sammesteds 1937-45 og ved Harvard University 1947-69. Zariski så, hvordan moderne abstrakt algebra, udviklet i begyndelsen af 1900-t., kunne indgå i fundamentet for algebraisk geometri, som indtil da havde hvilet på et mere intuitivt grundlag. Hans virke i USA blev bestemmende for amerikansk forskning i algebraisk geometri. Zariskis hovedresultater vedrører beskrivelsen af singulariteter for algebraiske mangfoldigheder.