Oscar Jacobsen, 1878-1962, dansk bogbinder. Efter læretid hos Anker Kyster videreførte han dennes tradition efter etablering i København 1908. Jacobsens arbejder repræsenterer ofte et tidstypisk mådehold med deres veludførte forgyldning; han er kendt som dyrker af bakkemarmorering.