Oscar B. Muus, Oscar Bruun Muus, 1847-1918, dansk handelsmand og politiker. Muus var søn af en fynsk købmand og indtrådte i faderens firma efter skolegang på Sorø Akademi og grundig handelsuddannelse i udlandet. Han bosatte sig 1879 i København, var 1888-1910 medlem af Grosserer-Societetet og 1889-95 af Borgerrepræsentationen som venstremand. Muus var ven med C.F. Tietgen, havde ry som en ærlig og redelig forretningsmand og var 1910-13 handelsminister i ministeriet Berntsen.