Orff-systemet, (udviklet af den tyske komponist og musikpædagog Carl Orff (1895-1982)), et musikpædagogisk system ved hvilket børns skabende evner søges fastholdt og videreudviklet ved hjælp af musik og bevægelse.