Ordsprogenes Bog

Ordsprogenes Bog, skrift i GT, del af visdomslitteraturen. Det indeholder et stort antal ordsprog eller sentenser, der kan udtrykke almene erfaringssandheder, fx "Doven hånd skaber armod, flittig hånd gør rig" (Ordspr. 10,4), eller være af sammenlignende art, fx "Hellere bo i et ørkenland end have en stridbar og arrig kone" (Ordspr. 21,19). Belæringen kan også have den direkte formanings form, ofte begrundet (fx Ordspr. 23,9). De første ni kapitler indeholder bredt anlagte belæringer om visdommens værd og formaninger til at lægge vægt på at tilegne sig den og undgå dårligt selskab og løsagtige kvinder.

Kong Salomon nævnes som forfatter i indledningen til Ordsprogenes Bog (Ordspr. 1,1) og i Første Kongebog (1.Kong. 5,9-14), og skriftet hed i ældre danske bibler Salomons Ordsprog. Men det er usandsynligt, at skriftet hidrører fra en enkelt forfatterpersonlighed; kap. 1-9, der danner prolog til samlingerne i kap. 10ff., er endvidere af langt senere dato og stammer måske fra skriftets slutredaktion i de sidste århundreder f.Kr.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig