Omri, konge af Israel ca. 886-875 f.Kr. efter at have fjernet tronraneren Zimri, der havde myrdet den retmæssige konge, men kun fik lov at regere i syv dage. GT har kun det at fortælle om Omri, at han grundlagde Israels hovedstad, Samaria (1.Kong., kap. 16). Omri nævnes derimod i andre tekster, i Mesha-stelen fra 800-t. f.Kr. og i assyriske indskrifter. I begge tilfælde henviser omtalerne snarere til Israel, som i samtiden også kaldtes Omris Hus; således kalder en assyrisk kilde Jehu, som fjernede Omris efterkommere fra tronen, for "en søn af Omri".