Omar Khayyam

Omar Khayyam, al-Khayyami, 1047/1048-1122/1131, persisk matematiker, astronom, filosof og digter. Han levede det meste af sit liv i Samarkand, men opsøgte mange af tidens videnscentre.

Som matematiker beskæftigede Omar Khayyam sig med Euklids teori for parallelle linjer og især med algebraiske ligninger, som han klassificerede efter stigende kompleksitet. Til mange typer af tredjegradsligninger fandt han geometriske løsninger, men indså — formentlig som den første — at tredjegradsligninger ikke generelt kan løses med passer og lineal; dette havde han dog ikke et bevis for. Omkring 1075 blev han kaldt til observatoriet i Isfahan for at lede arbejdet med at finde en afløser for persernes unøjagtige solkalender. Hans nye kalender har en fejl på kun 1 dag på ca. 3500 år. Omar Khayyam skrev flere værker om metafysik.

Omar Khayyam var først videnskabsmand, siden digter. Det har dog været hævdet, at de robaiyat (firelinjede epigramdigte), der traditionelt har været tilskrevet Khayyam, ikke er skrevet af ham. Nyere tids Khayyam-forskere har imidlertid ment at kunne påvise, at mindst omkring 50 og højst godt 250 af de overleverede robaiyat stammer fra Khayyams pen. Indholdet i disse digte er svært at kategorisere, da der fra digt til digt udtrykkes vidt forskellige og ofte indbyrdes modsigende holdninger til livet, verden og det hinsides. Det overordnede indtryk af Khayyams digtning er, at digteren er en skeptiker, der bringer et budskab om livets skrøbelighed og skønhed, verdens forgængelighed og menneskets lidenhed i forholdet til Skaberen og skæbnen. Edward Fitzgeralds engelske version fra 1859 er ikke en egentlig oversættelse, men en fri gendigtning (på dansk i pragtudgave ved digteren Thøger Larsen). Dansk oversættelse Rubaijat (1943) ved Arthur Christensen.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig