Olympos, Grækenlands højeste bjerg, ca. 100 km SV for Thessaloniki; 2918 m. Bjergmassivet er en del af den alpine foldning og består primært af sand- og kalksten, skifer og granit. De stejle nord- og østlige bjergskråninger er skovfyldte, mens den mindre stejle vestlige og sydlige del er uden træer og større bevoksning pga. skovhugst og overgræsning. Olympos var i antikken og langt op i den byzantinske periode et helligt bjerg, beskrevet i den græske mytologi, ligesom der fx i ruinerne af den antikke by Dion fra 500 f.Kr. NØ for bjerget findes vidnesbyrd om dyrkelse af helligdommen. Olympos er nationalpark og erklæret for et beskyttet arkæologisk-historisk område. Ud over mange dyre- og insektarter er området rigt på planter, heraf mange endemiske. Se også Olympen og olympiske guder.