Oluf Rosenkrantz, 12.3.1623-13.3.1685, dansk adelsmand og forfatter. Rosenkrantz menes at være forfatter til et anonymt skrift, der udkom i 1663 på latin og forsvarede den danske adel mod beskyldninger om magtmisbrug, ødselhed, fejhed og inkompetence samt kritiserede enevældens favorisering af borgerligt fødte og udenlandsk fødte. I 1671 lod han sig ophøje i friherrestanden og fik i 1678 titel af gehejmeråd. Men da han i 1681 udsendte skriftet Apologia nobilitatis Danicæ, hvori han gentog og udbyggede sine synspunkter fra 1663, reagerede enevoldsstyret skarpt; han blev fradømt sine titler og en så stor del af sin formue, at han blev ruineret.