Oluf Nielsen Rosenkrantz, ca. 1490-1545, dansk rigsråd. Rosenkrantz holdt som sin fætter Mogens Gøye længst muligt fast ved Christian 2., men truet af Frederik 1. måtte han gå over til det nye styre. Han blev ridder og rigsråd ved kroningen 1524 og hofmester for Frederik 1.s næstældste søn, Hans, 1532. Under Grevens Fejde måtte han nødtvungent anerkende grev Christoffer, men forblev dog rigsråd og nød Christian 3.s tillid trods sin fastholden ved den katolske tro og støtte til Poul Helgesen.