Olof Rudbeck den yngre var en svensk læge og botaniker, søn af Olof Rudbeck den ældre. Han overtog i 1691 faderens professorat i medicin og viste sig at være faderen jævnbyrdig i videnskabelig tænkeevne og betydelig overlegen som botaniker. 1695 blev han sendt til Lapland for at beskrive planter, fugle og andre dyr samt skildre landet. En bevaret rejsedagbog skildrer rejseoplevelserne, naturen og samernes liv, og en mængde botaniske og zoologiske iagttagelser er bogført. Rudbeck hjemførte ca. 500 planter og mange tegninger. I 1701 udkom Nora Samolad eller Uplysta Lapland, og tegningerne er samlet dels i Skissboken eller Iter Lapponicum, dels i Fogelboken. Såvel Skissboken som Fogelboken, som begge kun findes i ét manuskripteksemplar, er i 1996 udgivet i en faksimile.