Oliver Evans, 13.9.1755-15.4.1819, amerikansk opfinder, der tidligt indså dampmaskinens muligheder. I 1780'erne indførte han dampkraft i stedet for vandkraft på broderens kornmølle, og han automatiserede møllernes arbejdsgang med kornelevatorer, fødeapparater etc. Han eksperimenterede med dampdrevne skibe og køretøjer, og han byggede for hjembyen Philadelphia bl.a. en muddermaskine, der bevægede sig lige godt til lands og til vands.