Oliver Effersøe, 1863-1933, færøsk jurist og politiker. Effersøe var i 1906 medstifter af Sambandsflokkurin (Sambandspartiet) og dets formand 1917-32. Han havde utallige tillidsposter på øerne, var fra 1889 næsten uafbrudt medlem af Lagtinget og 1924-28 tingets første folkevalgte formand. Effersøe var stærkt danskorienteret og bekæmpede indædt selvstyrefolkene på Færøerne. Som aktiv også i dansk politik valgtes Effersøe med få afbrydelser 1906-33 af færingerne til den danske Rigsdag.