Ole Syversen, 1801-1847, dansk afholdsmand. 1822-39 var Syversen ved 2. jyske regiment, først som officer og fra 1833 som lærer; siden fungerede han som privatlærer. I 1843 oprettede han efter amerikansk forbillede Totalafholdsselskabet i Danmark, der havde ca. 600-700 medlemmer, primært fra det københavnske småborgerskab. For de midler, som sparedes ved afholdenhed, oprettedes en syge- og begravelseskasse samt en afholdsrestauration på Kultorvet i København. Selskabets virksomhed og egne tanker herom formidlede han fra 1846 gennem udgivelsen af ugebladet Menneskevennen. Ved hans død opløstes Totalafholdsselskabet.