Ole Siggaard-Andersen er en dansk læge og biokemiker, der har udført skelsættende forskning inden for analyse af blodets syre-base-status og dens afvigelsers betydning ved mange sygdomme. Disputatsen herom fra 1963 er genoptrykt flere gange. 1965-67 var Ole Siggaard-Andersen professor ved universiteter i New York og San Francisco, 1967-76 overlæge ved klinisk-biokemisk afdeling, Rigshospitalet og derefter ved Herlev Amtssygehus. Fra 1971 har han været professor i klinisk biokemi ved Københavns Universitet.