Ole Peter Holm Larsen, 1802-1873, med tilnavnet Skræppenborg, dansk gårdmand og lægprædikant; han ejede gården Store Skræppenborg SV for Odense, indtil han i 1841 flyttede til Dons nord for Kolding. Som en af de vigtigste prædikanter i 1830'ernes gudelige vækkelser rejste han rundt i landet og ledede lægmandsforsamlinger. For dette blev han ofte arresteret og idømt bøder. Fra 1840'erne knyttede han sin religiøse aktivitet og sine rejser til den grundtvigske bevægelse. Han skrev flere debatskrifter.