Ole Klindt-Jensen, 31.3.1918-13.6.1980, dansk arkæolog, professor ved Aarhus Universitet og direktør for Forhistorisk Museum, Moesgård, fra 1961. Hans udgravnings- og forskningsvirksomhed var koncentreret om jernalderen, og han deltog bl.a. i de fællesnordiske udgravninger i Vallhagar på Gotland 1946-49. Blandt hans vigtigste udgivelser er disputatsen Foreign Influences in Denmark's Early Iron Age (1950) og Bornholm i Folkevandringstiden (1957).