Ole Hansen, 1855-1928, dansk politiker. Hansen blev tidligt kendt som en stejl venstremand. Han blev i 1890 MF for Det Moderate Venstre, men sprang i 1894 fra forliget med Højre og var året efter medstifter af Venstrereformpartiet. Som landbrugsminister 1901-08 i de to første Venstreregeringer blev Hansen "den første bonde i kongens råd". Han forlod regeringen for at indtræde i Nationalbankens direktion, men som tidligere bestyrelsesmedlem og formand i Den Sjællandske Bondestands Sparekasse ramtes han kort efter af Albertiaffæren. Hansen nedlagde sin stilling og søgte ikke genvalg til Folketinget i 1909; i 1914 blev han valgt til Landstinget og var dets formand 1922-28.