Ole Eiler Barndorff-Nielsen, f. 18.3.1935, dansk statistiker og matematiker, professor, dr.phil.; ansat ved Aarhus Universitets Matematiske Institut siden 1960. Medlem af Videnskabernes Selskab fra 1980, præsident for Bernoulli Society 1993-95. Barndorff-Nielsen har publiceret talrige artikler og 5 bøger om forskellige emner inden for matematisk statistik, bl.a. statistisk inferens og anvendelse af statistik til undersøgelse af sanddrift og turbulens.