Ole Bull var en norsk violinist, hvis gnistrende virtuositet og farverige personlighed dannede grundlag for en eventyrlig karriere. Han var glødende engageret i at fremme norsk kultur og støttede aktivt Ibsens og Bjørnsons dramatik. Desuden bakkede han Griegs musikalske talent op. Som komponist huskes Bull mest for Sæterjentens søndag.