Ole Berthelsen, 1919-2003, dansk geolog, dr.phil. Berthelsen var oprindelig specialist i mosdyr (bryozoer) fra Danien, som han beskrev i sin disputats Cheilostome Bryozoa in the Danian Deposits of East Denmark (1962). I perioden 1965-83 var han direktør for Danmarks Geologiske Undersøgelse (DGU), der i samme periode foretog en betydelig ekspansion af sine aktiviteter, bl.a. som følge af, at der i den danske del af Nordsøen blev påvist olie i kommercielle mængder. Berthelsen var medlem af Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab fra 1979. Han udgav en række bøger og artikler om grundvandsforhold og bygeologi, bl.a. Geologi i Aalborgområdet: Råstoffer, fundering, vandindvinding (1987).