Olav Scheflo, 1883-1943, norsk journalist og politiker. Da den radikale fløj i 1918 sejrede i Det Norske Arbeiderparti, blev Olav Scheflo redaktør af partiavisen. Efter valget i 1921 blev han partiets leder i Stortinget, men ved splittelsen i 1923 gik han med i det nyoprettede Norges Kommunistiske Parti og blev redaktør af dets avis. I 1927 blev Scheflo partiets leder i Stortinget, men året efter sluttede han sig atter til Arbeiderpartiet og var siden avisredaktør i Kristiansand.