Olaus Magnus, 1490-1557, svensk topografisk forfatter. Olaus Magnus blev i 1544 af paven udnævnt til ærkebiskop i Uppsala som efterfølger for broderen Johannes Magnus, men som aktiv deltager i reformationstidens politik tilbragte han det meste af sit liv i udlandet, hvor han skrev sine værker. I 1539 udgav han et Charta marina 'Søkort' over de nordiske lande og farvande og i 1555 storværket Historia de gentibus septentrionalibus 'De nordiske folks historie'. Værket er illustreret med mange træsnit, og i klar og livlig prosa skrev Olaus Magnus om livsforhold, sæder og skikke. Han nåede et stort publikum i mange lande, også Sverige, skønt tendensen er antireformatorisk. Beretningen er oversat til svensk og engelsk i 1900-t.