Olaf Galløe, 1881-1965, dansk botaniker med speciale i lav (likener). Han var elev af Eugen Warming, og dennes påvirkning i retning af biologiske og økologiske studier kom til at præge hans tankegang. I 1908 udkom Danske Likeners Økologi, et banebrydende arbejde, som dannede grundlaget for hans store værk Natural History of the Danish Lichens, 1-9 (1927-54) med undertitlen Original investigations based on new principles. Et afsluttende bind ti udkom efter hans død, i 1972. Til værket udførte han over 1000 tegninger. Lavarter kan være svære at definere; Galløe fandt, at man kunne bruge en udtømmende beskrivelse af såvel den ydre morfologi som den mikroskopiske anatomi til sammenligning med andre laver.