Olaf Asmussen Hagerup, 1889-1961, dansk botaniker; inspektør ved Københavns Universitets Botaniske Museum 1935-60. Hagerup fik et godt kendskab til forskellige vegetationstyper under flere rejser til tropiske og arktiske områder. Han var en alsidig videnskabsmand og arbejdede bl.a. med problemer vedrørende morfologi-fylogeni og bestøvningsbiologi. Han var en flittig forfatter af populære artikler, og han udgav sammen med Vagn Petersson Botanisk Atlas 1 og 2 (1956 og 1960) om danske planter, hvortil han tegnede mosser og en mængde detailfigurer.