Okas princip, (efter den japanske matematiker Oka Kiyoshi, 1901-78, der i 1939 løste nogle berømte problemer i teorien for flere komplekse variable), matematisk princip, der i sin vage formulering siger, at en sætning, der gælder for kontinuerte funktioner, også gælder med ordet "kontinuert" erstattet af "analytisk". En skarpere formulering af den tyske matematiker Hans Grauert (f. 1930) fra 1957 siger, at hvis lokalt definerede analytiske funktioner kan sammenstykkes til en globalt kontinuert funktion, så kan de også sammenstykkes til en globalt analytisk funktion.