Odinkar den yngre var en dansk biskop af Ribe. Odinkar blev døbt før 988 i Bremen og deltog i 1005 i kirkemødet i Dortmund. Han tilhørte en rig jysk høvdingeslægt og tildelte sit bispesæde rigdomme af egne midler. Knud 2. den Store skal have sendt Odinkar på studierejse i England og Frankrig.