Odilo Globocnik, 21.04.1904-31.05.1945, østrigsk SS-officer, født i Kärnten i Østrig. Odilo Globocnik indtrådte i januar 1931 i det østrigske NSDAP og blev i september 1932 også medlem af SS. Med indlemmelsen af Østrig i Tyskland (Anschluß) i 1938 opnåede Globocnik rang af SS-standartenführer og fra maj 1938 udpeget til gauleiter i Wien, men blev i begyndelsen af 1939 frataget stillingen pga. lemfældig omgang med regnskaberne. Han deltog siden i Polensfelttoget i september 1939 som unterscharführer. Den 9. november samme år udnævnte Heinrich Himmler Globocnik til SS- og politichef for Lublin-distriktet, hvorfra han ledte den praktiske gennemførelse af distriktets germanisering. En proces der reelt betød, at polakker og jøder skulle ud af området, sådan at etniske tyskere (Volksdeutsche) fra andre dele af Østeuropa kunne flyttes ind for at overtage deres boliger og virksomheder. Globocnik havde imidlertid intet sted at anbringe distriktets jøder efter skrinlæggelsen af Nisko-projektet i april 1940. Mange jøder deporteres derfor til Generalguvernementet, hvor de samledes i større ghettoer, efter Reinhard Heydrichs forskrifter "nær ved jernbanelinjer"; ghettoerne var dybest set var et skridt på vejen til en mere omfattende løsning af jødespørgsmålet. Formentlig som et led i at løse dette spørgsmål bad Globocnik under et møde med Himmler og højere SS- og politifører Friedrich-Wilhelm Krüger i Berlin den 13.10.1941 om tilladelse til at åbne en, muligvis to, udryddelseslejre i sit Lublin-distrikt. Den ene af disse lejre var Bełźec, den anden Sobibór. Formålet skulle oprindelig være at decimere antallet af ikke-arbejdsduelige jøder i Lublin-distriktet. Imidlertid fik Globocnik flere gange over de næste måneder tilladelse til at øge antallet af personer, der skulle dræbes til 150.000 og siden 250.000. I begyndelsen af marts 1942 synes beslutningen om at lade alle ikke-arbejdsduelige jøder i Lublin-distriktet myrde, at være truffet. Globocnik behøvede derfor ikke længere at ansøge om udvidelse af antallet af potentielle ofre. Fra sommeren 1942 synes det endelig at være besluttet, at jødetransporter fra Riget og fra de øvrige besatte områder uden for Generalguvernementet, ikke længere gik til ghettoerne, men derimod direkte til gaskamrene i udryddelseslejrene. Globocnik fik imidlertid en central rolle i likvideringen af jøderne fra Generalguvernementet, også kaldet Aktion Reinhardt. I begyndelsen 1942 udpegede Himmler Globocnik som leder for gennemførelsen af programmet, der styredes fra hovedkvarteret i Lublin. Den praktiske gennemførelse af deporteringen af jøderne fra ghettoerne i Generalguvernementet blev lagt i hænderne på SS og SS-politiet, som dog ikke hørte under Globocniks jurisdiktion. Tre udryddelseslejre, de såkaldte Aktion Reinhardt-lejre, blev oprettet til formålet: Bełźec, Sobibór og Treblinka. Som chef for Aktion Reinhardt blev Globocnik således ansvarlig for gennemførelsen af mordet på godt 1,75 millioner jøder, der mistede livet i de tre udryddelseslejre fra begyndelsen af 1942 til efteråret 1943. Med nedlukningen af Aktion Reinhardt-programmet i efteråret 1943 overflyttedes Globocnik til tjeneste i Trieste, hvor han deltog i bekæmpelsen af partisanenheder. I maj 1945 blev Globocnik taget til fange af britiske styrker, men begik selvmord.