Odderupformationen, (efter Odderup i Vestjylland, 1497 Odherop, vist af dyrenavnet odder og -torp 'udflytterbebyggelse'), serie af geologiske lag i Jylland, der består af ikke-marint kvartssand og glimmersand vekslende med glimmerler og lag af brunkul. Formationen er aflejret i Mellem og Tidlig Miocæn (23-17 mio. år før nu) og ligger umiddelbart over den marine Arnumformation og overlejres af den marine Hoddeformation. Odderupformationen er en delta- og flodsletteaflejring, dannet, hvor floderne fra Den Skandinaviske Halvø udmundede i den daværende Nordsø.