Odder Kommune

Odder Kommune. Hov set fra øst. I forgrunden tv. ses lystbådehavnen og ved siden af trafikhavnen, der har færgeforbindelse til Samsø og Tunø. Fotografi fra sidste halvdel af 1990'erne.

.

Odder Kommune. Våbenet blev taget i brug i 1954. De to sammenløbende strømme illustrerer en odde og spiller således på navnet. Den sidste del af navnet er muligvis det samme som -rød 'rydning', der i våbenet symboliseres af egekvisten. Våbenet er registreret i Kommunevåbenregistret.

.

Odder Kommune. Kommunens placering i forhold til regionens øvrige kommuner.

.

Gylling Kirke, Odder Kommune.

.

Gylling Kirke, Odder Kommune.

.

Gylling Kirke, Odder Kommune.

.

Ørting Kirke, Odder Kommune.

.

Odder Kommune, kommune ved Kattegat i Region Midtjylland. Til kommunen hører Alrø og Tunø samt nogle holme. Byen Odder er kommunens administrative centrum.

Faktaboks

Etymologi
Navnet Odder kendes fra 1363 som Oddræth, af substantivet od 'spids' og gammeldansk *ræth, af uklar betydning, formentlig en områdebetegnelse.

Området har haft en jævn befolkningstilvækst gennem 1900-t. og har deltaget i den østjyske industriudvikling. Det udgør samtidig et rigt landbrugsområde med flere store brug.

Byrådet i Odder Kommune består af 19 medlemmer (2014); Uffe Jensen (f. 8.10.1960) fra partiet Venstre er borgmester fra 2014.

Byer over 1000 indb. (2017)
By Indbyggere
Odder 11.872
Hov 1532

En fladbundet smeltevandsdal med Åkær Å og Odder Å snor sig fra Horsens Fjord til Norsminde Fjord og deler kommunen i to forskellige landskaber.

Mod øst ligger en moræneflade med gode jorder 20-30 m.o.h.; den grænser flere steder ved kysten til hævet havbund fra Litorinahavet, fx ved Norsminde Fjord, Saksild og Gylling Næs.

Strandene langs Saksild Bugt er populære fritids- og turistmål med mange sommerhuse. Kysten syd for Hov er præget af strandenge og lavvandede havområder og indgår i et fuglebeskyttelsesområde.

Vest for dalen findes et højtliggende morænelandskab (60-80 m.o.h.) med mange dale og slugter. Det når i Nørreskov op i 101 m.o.h. Længst mod syd ligger Uldrup og Sondrup Bakker, et markant randmorænelandskab, der kulminerer i Bavnehøj (92 m.o.h.). Landskabet blev fredet i 1977. De sandede bakker blev tilplantet med nåleskov i 1880'erne. Ved herregården Rathlousdal ligger et 474 ha stort fredet område (1979) af marker og skræntskove med kunstige søer og resterne af en tidligere dyrehave fra 1800-t. Ved Torrild ligger skove på højtliggende lerede og fugtige arealer.

Bebyggelsen i det åbne land består i den østlige del af tætliggende, gamle landsbyer. Ved Gersdorffslund findes en stor husmandsudstykning, og selve herregårdsmiljøet (fredet 1963) og en planteforædlingsstation i Dyngby ejes af Pajbjergfonden. Det ujævne terræn mod vest har færre landsbyer og større åbne arealer.

Landbrugsproduktionen omfatter korn- og svineavl. Der er forholdsvis mange små brug, heraf en del fritidslandbrug, og flere gartnerier. Ørting og Hundslund blev stationsbyer på Odder-Horsens-banen; dele heraf indgår i et stianlæg. Den tidligere ladeplads Hov fik sin opblomstring som endestation på privatbanen til Odder og med anlæggelsen af havnen i 1881. I dag har havnen færgeforbindelse til Samsø og Tunø.

Forhistorie

I Odder Kommune er der bevaret tre storstensgrave og 16 gravhøje, mens 150 oldtidsminder vides at være sløjfet. Læs mere om Odders forhistorie.

Historie

Odder Kommune blev oprettet i 1970 ved sammenlægning af sognekommunerne Alrø, Gosmer-Halling, Gylling, Hundslund, Saksild-Nølev, Odder, Randlev-Bjerager, Torrild, Ørting-Falling og Tunø. I 1965 var Torrild og Odder lagt sammen til Odder Sognekommune. Læs mere om Odder Kommunes historie.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig