OVE, Organisationen for Vedvarende Energi, i 2010 navneændring til VedvarendeEnergi, VE, efter fusion med Foreningen Samvirkende Energi- og Miljøkontorer, forening oprettet 1975 med det formål at udbrede brugen af vedvarende energikilder til erstatning for fossile energikilder; udfører bl.a. rådgivning og kampagner.