OSB, Ordo Sancti Benedicti, (latin 'Sankt Benedikts orden'), samlenavn for alle de klostre og klostergrupper i den katolske kirke, der følger Benediktinerreglen.