O.H. Moller, Olaus Henricus Moller, 1715-1796, dansk rektor og genealog, søn af Johannes Moller. Efter en tid som professor ved Københavns Universitet blev Moller i 1750 rektor i Flensborg. Hans efterladte store samlinger af stamtavler og anetavler vedrørende Hertugdømmernes, især Flensborgs førende slægter, findes fordelt mellem Flensborg Byarkiv, Museet i Meldorf, Det Kgl. Bibliotek og Rigsarkivet i original eller kopi.