O.F. Müller, Otto Friderich Müller, 1730-1784, dansk naturforsker. Han voksede op i små kår, men blev under sit teologistudium ansat som huslærer for afdøde grev J.S. Schulins søn på Frederiksdal Slot. Under en treårig uddannelsesrejse for den unge greve forstod han at knytte lærde forbindelser overalt i Europa. Efter tiden som huslærer blev han ved sit ægteskab i 1773 så velstående, at han helt kunne hellige sig videnskaben. Han var i udpræget grad autodidakt, var Danmarks og måske verdens første rigtige feltzoolog og en af de første brugere af mikroskopet. Efter publicering af en frederiksdalsk insekt-lokalfauna blev hans foretrukne studieobjekt de af Linné og andre upåagtede grupper af småorganismer: vandmider, småkrebs, orme, bløddyr og infusionsdyr (ciliater), og han beskrev talrige nye arter. Ansættelse som udgiver af Flora Danica gav inspiration til et tilsvarende tavleværk, Zoologia Danica, indledt med en fyldig "forløber", Zoologiae Danicae Prodromus (1776). Store dele af materialet indsamlede han selv ved sydnorske kyster. Kun fire hæfter med 160 smukke tavler udkom, de to posthumt. Se også gaffelhale og gastrotricher.