O.B. Suhr, Ole Berendt Suhr, 1813-1875, dansk erhvervsmand. Suhr overtog i 1856 familiefirmaet J.P. Suhr & Søn efter sin farbror Th. Suhr. Han udvidede firmaets brændselshandel til at omfatte andet end kul og kom via interesser i kryolitproduktion i forbindelse med C.F. Tietgen. De samarbejdede også om telegrafvirksomhed, ligesom Suhr var medstifter af Privatbanken i 1857, Det Forenede Dampskibs-Selskab i 1866 og De Danske Sukkerfabrikker i 1872. Suhr lod ved testamente oprette De Suhrske Friboliger i Valdemarsgade i København.