Nyt Europa, politisk organisation, der arbejder for at fremme et mere demokratisk EU ud fra en centrum-venstre-politik. Organisationen er tilhænger af et mere føderalt EU og ønsker at fremme deltagelsesdemokrati. Nyt Europa har udgangspunkt i Danmark, men med ønsket om at etablere et netværk på tværs af landegrænser. Organisationen blev stiftet i 1998 i forbindelse med afstemningen om Amsterdamtraktaten, hvor organisationen anbefalede et ja. Steen Gade var en af medstifterne og har været formand siden 2004.