Nydala Kloster, cistercienserkloster i Småland i Sverige, grundlagt 1143 som datterkloster af Clairvaux. Det blev i 1521 plyndret af Christian 2. og ophævet ved Reformationen. Kirken var af såkaldt Fontenaytype: treskibet med tværskib og retafsluttede østkapeller og kor. Kor, tværskib og de nordre østkapeller, der endnu er bevaret som sognekirke, er bygget af kvadre af granit og gnejs. Vinduesgruppen i korets gavl viser fransk indflydelse og tyder på, at byggeriet er påbegyndt i 1100-t.s anden halvdel.