Norman N. Holland var en amerikansk litteraturkritiker. Holland, der arbejdede inden for retningen "reader response criticism", beskriver i sit hovedværk, The Dynamics of Literary Response (1968), forholdet mellem værk og læser ud fra en psykoanalytisk synsvinkel. Hans interesse for, hvordan psykens forsvarsmekanismer spiller en afgørende rolle både for udformningen af det litterære værk og for læserens oplevelse af det, videreføres i Poems in Persons (1973) og 5 Readers Reading (1975).