Norge - geografi, Norge udgøres af den nordvestlige del af Den Skandinaviske Halvø og de mange kystnære øer ud for denne. Til landet hører også øgruppen Svalbard med Bjørnøya mod nord og Jan Mayen NØ for Island. Norge hævder også suverænitet over de ubeboede antarktiske områder Bouvetøya, Dronning Maud Land og Peter 1.s Øy. Denne artikel omhandler kun det egentlige Norge.