Nordsjælland, overvejende kulturel betegnelse for egnen nord for København mellem Isefjorden og Øresund. Området har siden 1500-t. været præget af kongernes slotte og skove. Siden slutningen af 1800-t. har de nord- og østlige dele været populære bade- og ferieområder for storbyen, og langs Øresundskysten udviklede sig et velhavende opland for hovedstaden.