Nordisk Kulturfond, selvstændig fond, der har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande; oprettet 1967. Fonden støtter projekter inden for kultur, kunst, uddannelse og forskning, hvori mindst tre nordiske lande indgår.