Nordisk Domskonvention, konvention om anerkendelse og fuldbyrdelse af domme, indgået 16.03.1932 i København mellem de nordiske lande. Konventionens regler er for en stor del blevet afløst af reglerne i EU-Domskonventionen og Luganokonventionen.