Nora, by 30 km nordvest for Örebro i det mellemsvenske Bergslagen; 6526 indb. (2011). Bykernen rummer et af Sveriges bedst bevarede bymiljøer med træhuse fra 1700- og 1800-t. Minedrift var af stor betydning i 1600- og 1700-t., men driften indskrænkedes sent i 1800-t. og indstilledes helt i 1960'erne. Nu fungerer bl.a. Pershyttan, hvis historie går tilbage til 1300-t., som turistmål. En af Sveriges første jernbaner førte fra 1856 malmen til Örebro.