Nomex® er et aramidfiber fra DuPont med særlig modstandsdygtighed over for brand og antændelse. Nomex® bruges mest til sikkerhedsbeklædning.