Noer, Nør, herregård mellem Eckernförde og Kiel i den tyske delstat Schleswig-Holstein. Den er nævnt 1417 som tilhørende slægten Ahlefeldt, senere slægterne Rantzau, Brockdorff og Moltke. Frederik, Prinsen af Nør, oprettede i 1838 et fideikommis af sine godser Noer og Grönwohld. Hovedbygningen i to etager fra ca. 1730 genopførtes efter en brand i 1933 og blev 1957 indrettet til ungdomspension.