Noctiluca, marin algeslægt tilhørende dinoflagellaterne. De encellede alger udsender lysglimt ved mekanisk pirring ved en proces kaldet bioluminescens, som første gang blev beskrevet hos dinoflagellater af netop denne art. Masseforekomst af Noctiluca giver ophav til red tides, en rødfarvning af vandet, samt til fænomenet morild.