Nizami, 1141-1209, persisk digter, hvis fem romantiske eposer (kaldet Khamse 'Kvintet') har gjort ham til den klassiske persiske poesis mest fejrede romanceepiker. De fem eposer er dramatiske fortællinger, der med forskellige, dog mest etiske og didaktiske udgangspunkter kredser om kærligheden. Med Nizami tilføres persisk litteratur for første gang en humanisme samt en realistisk og nuanceret psykologisk fremstilling af eposernes personer, der smelter sammen med værkernes episke struktur. Nizami er oversat til flere europæiske sprog.