Nis Nissen, 1878-1960, nordslesvigsk, senere dansk politiker. Efter en række højskoleophold overtog Nissen i 1905 slægtsgården på Als og valgtes i 1908 til den preussiske Landdag. Han deltog i 1. Verdenskrig som underofficer i den tyske hær. Under genforeningsstriden 1918-20 støttede Nissen H.P. Hanssens moderate linje, og 1924-26 var han MF for Det Radikale Venstre.