Nirad Chaudhuri, 1897-1999, indisk forfatter, født i Bengalen. Den anglofile Chaudhuri hørte til de anglo-indiske forfattere, der forsøgte at bygge bro mellem briter og indere; han argumenterede i The Continent of Circe (1965) for det synspunkt, at indere egentlig er en slags geografisk malplacerede europæere. Trods en voksende skepsis over for vestlige værdier tilbragte han sine sidste år i Oxford og fik i 1992 en britisk ridderorden. Chaudhuri startede sin forfatterkarriere forholdsvist sent, men forsatte til gengæld længere end de fleste andre; han udgav sit sidste værk, romanen Three Horsemen of the Apocalypse (1997) i en alder af 99 år. Blandt hans bedst kendte værker er debuten, erindringsbogen The Autobiography of An Unknown Indian (1951), som straks etableredes som centralt for forståelsen af koloni- og imperiedynamikken i Indien. Værket behandler også åndshistorien i Bengalen i 19-t.s første halvdel. Det fulgtes op af endnu et bind erindringer Thy Hand! Great Anarch! (1987), der bl.a. omhandler den bengalske digter og filosof Tagore, og et betydeligt antal analyser, essays og romaner, som har bidraget væsentligt til belysningen af indisk intellektuel historie.